Kvalitetsledning
Juridik Västerås - Blue Book Mediation Kvalitetsledning

Kvalitetsledning


Har ni kommit till en punkt där arbetet är lika organiserat som bilden ovan?

Är det många lösa lappar och påminnelser som kommer bort eller hinner blekna innan de återfinns?

Ni har kanske kommit till en punkt där bolaget har fastnat och ingen riktigt vet varför.

Det kan vara dags att ta tag i ert kvalitetsarbete.

Juridisk rådgivning - Blue Book Mediation

Vad är ett kvalitetsledningssystem?


Kort förklarat så är ett kvalitetsledningssystem en databas för kvalitetsarbetet.

Kvalitetsledningssystemet är ett stöd för att systematiskt utveckla, säkra och uppehålla kvaliteten i verksamheten.

Låter det krångligt?

Vi förenklar ytterligare.

Målet är att nå en inblick och kontroll av verksamheten så att ledningen och medarbetare vid varje given tidpunkt vet vad som ska göras och hur det ska göras.

Vi strävar efter att nå en så hög effektivitetsgrad som möjligt genom att ha rätt person eller sak på rätt plats vid rätt tidpunkt för att utföra rätt uppgift samt därefter kunna följa upp dokumenterade förväntningar, resultat och förbättringsmöjligheter.


Fördelar


Vilka är fördelarna med ett kvalitetsledningssystem och vad ger det?

Fördelar

 • Bättre dokumentation
  • Bolaget får en organiserad och kategoriserad dokumentation för alla områden
 • Bättre överblick av processer
  • Processerna blir lättare att överblicka, följa och utvärdera
 • Bortsortering av onödiga moment och funktioner
  • Det blir lättare för alla i bolaget att identifiera och utvärdera arbetsmoment och funktioner i den dagliga verksamheten
 • Kortare och snabbare beslutsfattande
  • Med tydliga roller, mål, arbetsuppgifter och uppföljningar blir beslutsfattandet lättare och snabbare
 • Effektivare användning av ekonomiska resurser
  • Genom regelbundna kontroller och uppföljningar blir det lättare att effektivt använda bolagets resurser där de behövs som mest


ISO certifiering


ISO står för International Organization for Standardization.

Kraven för att erhålla ISO certifieringen följer av det område inom vilken certifieringen ska erhållas.

De vanligaste förfrågningarna gäller ISO 9001 (kvalitetsledningssystem), ISO 14001 (miljöledningssystem) och ISO 45001 (arbetsmiljöledningssystem).

Vi hjälper er gladeligen upprätta, certifiera och underhålla era ledningssystem.


ISO 9001 standarden är en internationellt erkänd standard som genom specifika parametrar säkrar ett kvalitativt ledningssystem i vilket ett starkt fokus på kundnöjdhet, kvalitativt arbete och uppföljningar kan uppvisas och bibehållas.


ISO 14001 standarden är en internationellt erkänd standard som genom specifika parametrar säkrar bolagets miljöarbete och miljöengagemang. Fokus ligger på både dokumentation och praktiskt arbete som ska resultera i minskad (negativ) miljöpåverkan och lagefterlevnad.


ISO 45001 standarden är en internationellt erkänd standard som genom specifika parametrar säkrar arbetsmiljön i bolaget. Arbetsmiljön påverkas av eget engagemang, lagar och förordningar samt de förhållanden som råder på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens skyldighet att säkra en godtagbar arbetsmiljö och genom implementering av ISO 45001 underlättas identifieringen, förbättringen och uppföljningen av arbetsmiljön.

Blue Book Mediation

Tel: 0722 60 48 18

e-post: info@bbmed.se

Post: Lokförargatan 20

722 33 Västerås

unsplash